____________________________     ____________________________
  początek_56x56 cm_2003   poziomy_56x56 cm_2003   koniec_56x56 cm_2003